Các bạn kinh nghiệm và hiểu biết,xin cho Bờm phép so sánh giữa 3 TP nầy.(Portland, Anaheim và Florida )
-Việc làm- thu nhập- vật giá
-Thời tiết- tình người- nhà cửa
-Học hành-trẻ con- người già
- Mặt thuận tiện và mặt khó khăn của mỗi TP
Vui lòng góp ý,nếu Bờm được phép chọn thì nên ở TP nào.
Bờm cảm ơn quý vị nhiều.