Chào các anh chị trên diễn đàn!
Mình là thành viên mới của diễn đàn, các anh chị xin hãy giúp mình kiểm tra hồ sơ của mình đang ở giai đoạn nào rồi
Case number:HCM 2010570104
Trong khi chờ đợi, mình xin được cảm nơn trước.

Thỏ