các bác check giùm e xem chừng nào mới có giấy mời PV vậy.e sốt ruột quá.Thanks