chao các ACE XNC,
Dien của em F3-26-7-2002,nếu theo lịch VB tháng 1-2011 thì khảong bao lâu có giấy PV ạ ! xin cám ơn