Thông tin mới về "Mùa khai thuế 2010" ở Mỹ, bài viết dành cho các bạn quan tâm.....


http://radio.vietnameseutah.org/?p=7431

(Tầm Nhìn) Mùa khai thuế lợi tức 2010 bắt đầu từ ngày 1/1/2011 cho đến 15/4/2011. Sở Thuế Vụ IRS bắt đầu nhận đơn nộp qua hệ thống E-file từ ngày 15/1/2011. Tương tự như năm trước, năm nay, cư dân vẫn tiếp tục được hưởng thêm $400 mỗi cá nhân, hay $800 cho hai vợ chồng khai chung. Cá nhân đang hưởng SSA và SSI được $250. Khoảng 50 triệu cư dân phải đợi đến khoảng giữa tháng 2 mới có thể khai thuế …

Người / văn phòng khai thuế có nhận lệ phí từ khách hàng bắt buộc phải đăng ký với IRS và có số PTIN trên hồ sơ khai thuế:
Từ năm nay, IRS bắt buộc các cá nhân, văn phòng khai thuế mà lấy lệ phí từ khách hàng phải đăng ký với IRS, để lấy PTIN (Preparer Tax Identification Number). Các cá nhân khai thuế có nhận lệ phí mà không có số PTIN, tức ghi “Self-Prepared” trên trang (2), đơn IRS-1040 là bất hợp lệ. Danh sách các văn phòng được phép khai thuế của IRS tại đây: http://www.irs.gov/efile/page/0,,id=10162,00.html

Thay đổi về thuế “Social Security tax” từ 6.2% xuống còn 4.2%:

Bắt đầu từ 1/1/2011, đa số cư dân Hoa Kỳ đang thọ thuế sẽ thấy số tiền trong check lương tăng. Cứ mỗi $1,000 tiền lương kiếm được, người thọ thuế sẽ thu về thêm $20 mỹ kim.

- Người khai thuế dùng đơn 1040 Schedule A để khai phí tổn hậu đại học, tiền hiến tặng các cơ quan từ thiện, tiền trả thuế mua bán (dành cho cơ sở thương mại) … có thể phải đợi đến giữa tháng 2/2010 mới có thể khai, trong lúc Sở Thuế Vụ IRS cập nhập luật mới, chiếu theo nội dung các điều khoản thuế mới mà Quốc Hội và TT Obama vừa ký có hiệu lực vào ngày 17 tháng 12/2010 vừa qua.

- Người khai thuế dùng đơn 1040 Schedule A có thể khai ngay lập tức khi mùa thuế mở ra, nhưng số tiền thu về hay tiền thuế đóng sẽ có khác biệt đôi chút.

Tiền thưởng dành cho người mua các thiết bị tiết kiệm năng lượng, mua nhà mới, mua bảo hiểm cá nhân:

1. Home Buyer Credit (Tín Điểm cho Người Mua Nhà): cá nhân chọn mua nhà trước ngày 30/4/2010, và hoàn chỉnh hồ sơ (closing) trước ngày 30/9/2010, được thưởng $8,000 cho cá nhân mua nhà đầu tiên, $6,500 cho căn thứ 2.

2. Residential Energy Property Credit (Tín Điểm Năng Lượng Sử Dụng Tại Gia): cá nhân mua, thay thế, sửa chửa, các thiết bị tiết kiệm năng lượng cho căn nhà đang ở trong năm 2009 và 2010, được tưởng thưởng tối đa $1,500 mỹ kim.

3. Earned Income Credit (Tín Điểm Lợi Tức): tiền trợ giúp cho các cá nhân lợi tức thấp, có con nhỏ, tàn tật, đang là sinh viên full-time … tiếp tục tăng cao trong năm nay, lên đến tối đa $5,657, áp dụng cho các diện sau:

- Hai vợ chồng khai chung có Tổng Thu Nhập Sau Điều Chỉnh AGI (Ajusted Gross Income) dưới $ 18,440
- Hai vợ chồng khai chung có 1 con, có Tổng Thu Nhập Sau Điều Chỉnh AGI (Ajusted Gross Income) dưới $ 40,463
- Hai vợ chồng khai chung có 2 con, có Tổng Thu Nhập Sau Điều Chỉnh AGI (Ajusted Gross Income) dưới $ 45,295
- Hai vợ chồng khai chung có 3 con hay hơn, có Tổng Thu Nhập Sau Điều Chỉnh AGI (Ajusted Gross Income) dưới $ 48,279

THAY ĐỔI QUAN TRỌNG:
- Mẹ độc thân nuôi con (single mom), hay cha độc thân nuôi con (single dad) chỉ cần có AGI $3,000 là có thể được tiền Earned Income Credit. Trước đây, số tiền AGI cần có trước khi có Earned Income Credit là $12,550.

4. Health Coverage Tax Credit (Tín Điểm cho Người Mua Bảo Hiểm Sức Khoẻ): cá nhân bỏ tiền túi để mua bảo hiểm cá nhân trong năm 2010 có thể khai để lấy lại đến 80% số tiền đã đóng.

- Tiền thưởng dành cho cha mẹ trả các chi phí giáo dục cho con cái:

Cha mẹ đang nuôi con đi học tại các hệ thống trường Universities, Colleges, Technical Schools … được lấy lại lên đến $2,500 từ số tiền học phí đã đóng, tùy thuộc vào tuổi của sinh viên và chương trình.

- Tiền giảm thuế dành cho các chủ cơ sở thương mại mua bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên …
- … cùng nhiều luật thuế mới …

tiếp tục cập nhập — Tầm Nhìn —