làm ơn xem giùm em nha các anh em không biết ngày ưu tiên xin anh làm ơn.em nằm ở diện f4 em bổ sung hồ sơ cung hơn 1 tháng rồi diện ưu tiên f4 HCM2005664078