Custom Search
kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Xin giải thích dùm các ký tự A, C, D, F, O... trong thư PV của NVC

 1. #1
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Đến từ
  F2A
  Tuổi
  41
  Bài gởi
  52

  Mặc định Xin giải thích dùm các ký tự A, C, D, F, O... trong thư PV của NVC

  Xin chào BĐH và chào toàn thể mọi người diện F2A.
  Hôm qua mình mới nhận được thư pv của NVC, trong thư có kèm theo những mẩu chử cái như sau:
  * Document Status Description
  A = Applicant must acquire this document and present it at the time of the interview.
  C = Direct inquiries to your consulate / embassy
  D = Certified document received
  F = This form is not necessary for this application.
  O = The original document has been received and accepted as meeting post requirements.
  P = The police certificate must be requested by the applicant. If you have already
  applied for this document, no further action is required. The issuing police authority will
  send the police record directly to the appropriate US Embassy to have on hand at the time
  of the interview.
  T = An acceptable document has been received, but a translation is required as the
  submitted document is not in English or the official language of the processing post. The
  applicant must present a certified translation at the time of the interview.
  U = The applicant has informed the NVC that the required document is unavailable.
  X = The required document is unobtainable for this country per the Foreign Affairs
  Manual.
  Y = The required document has been received.
  I = The required form is incomplete. Please ensure that a complete form is presented at
  the interview.
  S = Scanned document received. The original document must be presented at the time of
  the interview.
  $ = Payment received.

  Và kèm theo

  Visa Interview Requirements
  THANH THUY THI LE must bring the following to the visa interview:
  * Any original documents that were requested by the NVC but were not submitted
  to the NVC
  * The medical examination results if not submitted to the Embassy/Consulate by
  the physician
  * The correct size and number of photographs
  * Valid passport for all traveling applicants
  The following table lists the documents requested by the NVC and whether or not the
  NVC received them. Please note that even though the applicant may have provided
  the NVC with a copy of a document, the applicant is still required to bring the
  original document to the visa interview.
  Document Name Document Status
  CORRESPONDENCE INSTRUCTIONS C
  IMMIGRANT VISA APPLICATION Y
  IMMIGRANT VISA APPLICATION PART II Y
  PASSPORT Y
  BIRTH CERTIFICATE D
  ADOPTION F
  MARRIAGE CERTIFICATE D
  MARRIAGE TERMINATION F
  COURT RECORDS F
  FINANCIAL EVIDENCE Y
  CUSTODY PAPERS F
  MILITARY RECORDS F
  VIETNAM POLICE CERTIFICATE O
  FEE PAYMENT $
  PHOTOGRAPH Y
  PETITIONER MARRIAGE CERTIFICATE F
  PETITIONER BIRTH CERTIFICATE

  vậy xin nhờ BĐH cho chỉ dẫn về lá thư của NVC, xin chân thành cảm ơn.

 2. #2
  Giám đốc nhà máy pháo Asm's Avatar
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Đến từ
  khi dzui ở Mỹ khi buồn dzề Việt Nam
  Bài gởi
  1,456

  Mặc định Ðề: Xin giải thích dùm các ký tự A, C, D, F, O... trong thư PV của NVC

  dịch sang tiếng Việt cho dễ hiểu

  * Tình trạng tài liệu mô tả

  A = nộp đơn phải có tài liệu này và hiện tại nó tại thời điểm phỏng vấn.

  C = trực tiếp yêu cầu cho lãnh sự quán / Đại sứ quán của bạn

  D = chứng nhận tài liệu nhận được

  mẫu F = này là không cần thiết cho ứng dụng này.

  O = Các tài liệu gốc đã được nhận và chấp nhận các yêu cầu sau cuộc họp.

  P = Giấy chứng nhận cảnh sát phải được yêu cầu của đương đơn. Nếu bạn đã

  áp dụng cho tài liệu này, không có hành động hơn nữa là bắt buộc. Cơ quan cảnh sát sẽ phát hành

  gửi biên bản cảnh sát trực tiếp đến Đại sứ quán Mỹ thích hợp để có trong tay vào thời điểm đó

  trong những cuộc phỏng vấn.

  T = Một tài liệu được chấp nhận đã được nhận, nhưng một bản dịch được yêu cầu là

  gửi văn bản không phải tiếng Anh hoặc ngôn ngữ chính thức của bài chế biến. người nộp đơn phải xuất trình một bản dịch có xác nhận tại thời điểm phỏng vấn.

  U = Người nộp đơn đã thông báo cho NVC rằng các tài liệu được yêu cầu là không có.

  X = mục này dich hơi khó hiểu

  Hướng dẫn.

  Y = Các tài liệu cần thiết đã được nhận được.

  I = Các hình thức bắt buộc là không đầy đủ. Hãy đảm bảo rằng một hình thức hoàn chỉnh được trình bày tại

  các cuộc phỏng vấn.

  S = quét tài liệu nhận được. Các tài liệu gốc phải được trình bày tại thời điểm

  các cuộc phỏng vấn.

  $ = Tiền đã nhận.


  Yêu cầu phỏng vấn Visa

  THANH THỦY Thị Lệ phải đưa các cuộc phỏng vấn sau đây để xin thị thực:

  * Bất kỳ bản gốc tài liệu đã được yêu cầu của National Visa Center nhưng đã không gửi

  đến NVC

  * Việc kiểm tra kết quả y tế nếu không trình / Đại sứ quán của Lãnh sự quán

  các bác sĩ

  * Các kích thước chính xác và số lượng ảnh

  * Hộ chiếu hợp lệ cho tất cả các ứng viên đi du lịch

  Bảng sau liệt kê các tài liệu theo yêu cầu của NVC và có hoặc không

  NVC chứng nhận . Xin lưu ý rằng mặc dù đương đơn có thể đã cung cấp

  các NVC với một bản sao của tài liệu, đương đơn vẫn được yêu cầu để mang lại

  tài liệu ban đầu để các cuộc phỏng vấn visa.

  Tình trạng tài liệu Tên tài liệu

  HƯỚNG DẪN ĐỘNG C

  XIN VISA NHẬP CƯ Y

  XIN VISA NHẬP CƯ Y Phần II

  HỘ CHIẾU Y

  KHAI SINH D

  CHỨNG NHẬN CON NUÔI F

  HÔN THÚ D

  LY HÔN F

  HỒ SƠ LƯU TRỮ CỦA TÒA ÁN F

  CHỨNG NHẬN TÀI CHÍNH Y

  Lưu ký giấy tờ F

  HỒ SƠ QUÂN F

  CHỨNG NHẬN BỞI CÔNG AN CHỨNG O ?

  Nộp lệ phí $

  Y ẢNH

  CHỨNG NHẬN HÔN NHÂN F


  Do dịch bằng Vdict nên đoc hơi quái, bác nào rành bổ xung thêm nhé
  Cái gì cũng mở ra xiem

 3. #3
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Đến từ
  F2A
  Tuổi
  41
  Bài gởi
  52

  Mặc định Ðề: Xin giải thích dùm các ký tự A, C, D, F, O... trong thư PV của NVC

  Rất cảm ơn bản dịch của Asm, vậy theo như lá thư của pv của NVC. Mình cần làm gì tiếp theo. Hay chỉ chuẩn bị các giấy tờ và bằng chứng đầy đủ. Một lần nữa, xin cảm ơn Asm và BĐH.
  Chương Nguyễn

 4. #4
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  84

  Mặc định Ðề: Xin giải thích dùm các ký tự A, C, D, F, O... trong thư PV của NVC

  Trích Nguyên văn bởi ChuongNguyen xem bài viết
  Rất cảm ơn bản dịch của Asm, vậy theo như lá thư của pv của NVC. Mình cần làm gì tiếp theo. Hay chỉ chuẩn bị các giấy tờ và bằng chứng đầy đủ. Một lần nữa, xin cảm ơn Asm và BĐH.
  Chương Nguyễn
  Visa Interview Requirements
  Những yêu cầu khi phỏng vấn.
  THANH THUY THI LE must bring the following to the visa interview:
  THANH THUY THI LE phải mang những tài liệu sau đây cho buổi phỏng vấn:

  * Any original documents that were requested by the NVC but were not submitted
  to the NVC
  * Những tài liệu bản chính đã được yêu cầu bởi NVC nhưng chưa nộp.

  * The medical examination results if not submitted to the Embassy/Consulate by
  the physician
  * Kết quả khám sức khỏe nếu hồ sơ này chưa được Bác sĩ gửi đến Tổng Lãnh Sự.

  * The correct size and number of photographs
  * Hình chụp đúng kích cỡ và số lượng.

  * Valid passport for all traveling applicants
  * Hộ chiếu còn hiệu lực của tất cả mọi người xin định cư.

  The following table lists the documents requested by the NVC and whether or not the
  NVC received them. Please note that even though the applicant may have provided
  the NVC with a copy of a document, the applicant is still required to bring the
  original document to the visa interview.
  Sau đây là bản liệt kê những tài liệu được yêu cầu bởi NVC và có thể là NVC đã nhận hoặc chưa nhận được.Xin nhắc rằng mặc dù đương đơn đã nộp cho NVC bản sao của các tài liệu nhưng cũng cần phải mang theo bản chính trong buổi phỏng vấn.

  Đây là tình trạng hồ sơ của bạn:

  IMMIGRANT VISA APPLICATION Y
  ĐƠN XIN VISA Y

  IMMIGRANT VISA APPLICATION PART II Y
  ĐƠN XIN VISA PHẦN II Y

  PASSPORT Y
  HỘ CHIẾU Y

  BIRTH CERTIFICATE D
  GIẤY KHAI SINH CÓ CÔNG CHỨNG D

  ADOPTION F

  MARRIAGE CERTIFICATE D
  GIẤY HÔN THÚ D

  MARRIAGE TERMINATION F

  COURT RECORDS F

  FINANCIAL EVIDENCE Y
  CHỨNG NHẬN TÀI CHÁNH Y

  CUSTODY PAPERS F

  MILITARY RECORDS F

  VIETNAM POLICE CERTIFICATE O
  LÝ LỊCH TƯ PHÁP O

  FEE PAYMENT $
  ĐÓNG TIỀN $ ( NVC ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TIỀN)

  PHOTOGRAPH Y
  HÌNH Y

  PETITIONER MARRIAGE CERTIFICATE F

  PETITIONER BIRTH CERTIFICATE
  Các giấy tờ yêu cầu có ký hiệu : Y , D , O là đã được nhận rồi.
  Các giấy tờ yêu cầu có ký hiệu F : bạn không cần làm vì không áp dụng cho hồ sơ của bạn.

  Tôi chỉ dịch những phần có liên quan đến hồ sơ của bạn. Hy vọng giúp ích được phần nào cho bạn.Chúc phỏng vấn thành công.

 5. #5
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Đến từ
  F2A
  Tuổi
  41
  Bài gởi
  52

  Mặc định Ðề: Xin giải thích dùm các ký tự A, C, D, F, O... trong thư PV của NVC

  Trước tiên cho mình cảm ơn rất nhiều về bài trả lời rất hữu ích của Anh Datpham. Theo như trong thư thì những ký hiệu Y, D, O là những giấy tờ NVC đã nhận rồi. Tấc nhiên, để cho bảo đảm hơn thì khi đi pv, Vợ mình sẽ đem theo hết tấc cả giấy tờ, bằng chứng đang có. Nhưng trong thư có câu nói rằng: (Any original documents that were requested by the NVC but were not submitted to the NVC ). Mình cũng không biết những giấy tờ nào mà NVC yêu cầu bản chính mà mình chưa nộp. Vì mình đã nộp hết tấc cả theo yêu cầu của NVC. Và một vấn đề nữa là ngày pv là 22/2/2011. Là đã qua năm 2011, LSQ có thể yêu cầu bản thuế năm 2010 phải không? Vì nếu có thì mình làm sao để gởi về vn kịp ngày pv, vì thường đầu thang 02 ở hãng mới gởi giấy thuế về. Mình đang lo vấn đề này, xin Anh Datpham, Anh Thành, hoặc BĐH cho hướng dẫn giúp.
  Xin cảm ơn.
  Chương Nguyễn.

 6. #6
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Đến từ
  F2A
  Tuổi
  41
  Bài gởi
  52

  Mặc định Ðề: Xin giải thích dùm các ký tự A, C, D, F, O... trong thư PV của NVC

  Anh Datpham!
  xin cho mình hỏi là theo như Anh nói ở trên thì những giấy tờ có ký tự Y, D, O là NVC đã nhận, F là không áp dụng cho HS này. Vậy giấy tờ như: PETITIONER MARRIAGE CERTIFICATE và PETITIONER BIRTH CERTIFICATE thì có nghĩa là gì hả Anh Datpham?

 7. #7
  Cựu Ban điều hành
  Tham gia ngày
  Aug 2010
  Bài gởi
  559

  Mặc định Ðề: Xin giải thích dùm các ký tự A, C, D, F, O... trong thư PV của NVC

  Chào ChuongNguyen,
  - Bất kỳ giấy tờ cá nhân gốc nào của người bảo lãnh và người được bảo lãnh mà bạn có đều nên mang theo khi phỏng vấn. Ví dụ như bạn đã nộp cho NVC bản trích lục khai sinh hợp lệ mà bạn mới trích lục những năm gần đây; hiện bạn còn giữ khai sinh bản chính hoặc bản trích lục cũ trước đây, thì nên mang theo. Giấy tờ càng cũ mà có dấu mộc hẳn hòi càng tốt đó bạn (cái này chứng tỏ bạn không làm giấy tờ giả mạo).
  - Thường thì nếu ngày phỏng vấn vào khoảng giữa tháng 4 thì họ mới đòi giấy khai thuế mới. Hồ sơ của bạn PV tháng 2/2011 nên yên tâm, LSQ không đòi giấy thuế năm 2010 đâu bạn.

  Chúc thành công. Thân ái.
  [I][COLOR="DeepSkyBlue"]Sống trong đời sống cần có một tấm lòng[/COLOR][/I]

 8. #8
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  84

  Mặc định Ðề: Xin giải thích dùm các ký tự A, C, D, F, O... trong thư PV của NVC

  Trích Nguyên văn bởi ChuongNguyen xem bài viết
  Anh Datpham!
  xin cho mình hỏi là theo như Anh nói ở trên thì những giấy tờ có ký tự Y, D, O là NVC đã nhận, F là không áp dụng cho HS này. Vậy giấy tờ như: PETITIONER MARRIAGE CERTIFICATE và PETITIONER BIRTH CERTIFICATE thì có nghĩa là gì hả Anh Datpham?
  Chào Bạn.
  - PETITIONER MARRIAGE CERTIFICATE : Giấy hôn thú của người bảo lãnh.
  - PETITIONER BIRTH CERTIFICATE : Giấy khai sinh của người bảo lãnh.

 9. #9
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài gởi
  84

  Mặc định Ðề: Xin giải thích dùm các ký tự A, C, D, F, O... trong thư PV của NVC

  Trích Nguyên văn bởi ChuongNguyen xem bài viết
  Trước tiên cho mình cảm ơn rất nhiều về bài trả lời rất hữu ích của Anh Datpham. Theo như trong thư thì những ký hiệu Y, D, O là những giấy tờ NVC đã nhận rồi. Tấc nhiên, để cho bảo đảm hơn thì khi đi pv, Vợ mình sẽ đem theo hết tấc cả giấy tờ, bằng chứng đang có. Nhưng trong thư có câu nói rằng: (Any original documents that were requested by the NVC but were not submitted to the NVC ). Mình cũng không biết những giấy tờ nào mà NVC yêu cầu bản chính mà mình chưa nộp. Vì mình đã nộp hết tấc cả theo yêu cầu của NVC. Và một vấn đề nữa là ngày pv là 22/2/2011. Là đã qua năm 2011, LSQ có thể yêu cầu bản thuế năm 2010 phải không? Vì nếu có thì mình làm sao để gởi về vn kịp ngày pv, vì thường đầu thang 02 ở hãng mới gởi giấy thuế về. Mình đang lo vấn đề này, xin Anh Datpham, Anh Thành, hoặc BĐH cho hướng dẫn giúp.
  Xin cảm ơn.
  Chương Nguyễn.
  Chào Bạn.

  "Any original documents that were requested by the NVC but were not submitted to the NVC " Câu này chỉ nhằm mục đích nhắc nhở Bạn phải mang theo những giấy tờ đã được yêu cầu nhưng Bạn chưa nộp cho NVC để bổ túc trong buổi phỏng vấn. Nếu Bạn nghĩ là mình đã nộp đủ rồi thì thôi.

 10. #10
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Đến từ
  F2A
  Tuổi
  41
  Bài gởi
  52

  Mặc định Ðề: Xin giải thích dùm các ký tự A, C, D, F, O... trong thư PV của NVC

  Xin cho gởi lời cảm ơn chân thành đến Anh Datpham, và A Thành, Anh Asm, cùng với BĐH và xin kính chúc toàn thể mọi người luôn vui tươi, làm ăn tiến tới, và gặp nhiều hạnh phúc trong năm 2011.
  Chương Nguyễn.

Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •