chào các anh chị trong diển đàng xem giúp hồ sơ này có thư mời phỏng vấn chưa? nếu có thư mời thì gỡi về địa chỉ người bảo lãnh hai là gởi về người được bảo lãnh mong các anh chị cho em biết chân thành cảm ơn