Sau khi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chuyển hồ sơ cho National Visa Center. National Visa Center sẽ cho hồ sơ đó một số gọi là "Case Number". Số này bắt đầu bằng 3 chữ với 10 số theo sau. Ba chữ đó là chữ viết tắt của đại sứ quán hay lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ xử lý hồ sơ xin visa di dân ở nước ngoài (thí dụ, GUZ là Quảng Châu (Guangzhou), CDJ là Ciudad Juarez).

Mười con số cho chúng ta biết thời điểm National Vísa Center lập hồ sơ. Thí dụ, một hồ sơ với số HCM2001747003 là hồ sơ được phân cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM. 2001 là năm National Visa Center nhận được hồ sơ từ USCIS. Julian Date là 747 (247 cộng 500). Như vậy hồ sơ được lập ngày 4 tháng 9 năm 2001, là ngày thứ 247 trong năm. Số 003 là hồ sơ thứ ba lập cho Lãnh sự quán Hoa Lỳ tại TPHCM ngày hôm đó. Số hồ sơ của National Visa Center không cùng số biên nhận của USCIS, ghi trên Notice of Action, mẫu I-797. Lãnh sự quán sẽ không tìm thấy hồ sơ nếu bạn chỉ có số biên nhận của USCIS.


Nguồn: Hùng Việt Blog