Trần Minh Hoàng xin chào các thành viên. Cho mình hỏi hồ sơ của mình số Case Number HCM2009701241.(F4) ưu tiên ngày 07/07/2004. khi nào có giấy phỏng vấn, ai biết trả lời dùm mình. xin cảm ơn.