Hiện nay gia đình tôi đang làm thủ tục xin định cư ở Mỹ theo diện F4. Gia đình chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ DS-230 và gởi kèm tất cả các hồ sơ yêu cầu đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia Hoa Kỵ Tôi muốn hỏi thông tin làm sao để biết được lịch hẹn phỏng vấn của gia đình tôi
Hồ sơ của gia đình chúng tôi như sau:
Người được bảo lãnh:
1. Vũ Đoàn Thiên Quân. Số hồ sơ: HCM2002523121. Sinh ngày: 29/06/1977
Là người được bảo lãnh chính theo diện F4. Người đứng đơn bảo lãnh là chị gái của người được bảo lãnh.
Người bảo lãnh tên là: Maria.Vũ
Sinh ngày: 1952
Chúng tôi đã bổ túc hồ sơ theo yêu cầu của Trung tâm Chiếu Kháng Quốc Gia Hoa Kỳ hiện tại chúng tôi vẫn đang chờ lịch phỏng vấn. Xin vui lòng cho chúng tôi được biết thời gian nào hồ sơ của chúng tôi mới được xem xét và xếp lịch phỏng vận
Trong khi chờ đợi sự trả lời, tôi xin chân thành cảm ơn

email: tranlong393@gmail.com
Dt: 0974554905