xin check dùm e hồ sơ diện F4:HCM2009771275
P/d:17JUN2001 đã compelete chưa?
xin cám ơn