NVC thông báo họ sẽ đóng cửa 1 ngày: 12.1.2010, nếu cần thông tin vui lòng gọi vào hệ thống phone tự động của NVC.