Em nhờ các anh chị trong diễn đàn kiểm tra hồ sơ dùm em với. Mã hồ sơ của em là: HCM2009590038 va HCM2009549135 ( chị của em ) Nhờ anh chị xem hồ sơ của em đã hoàn tất chưa? vì em xem bên Visa Center thi hồ sơ của em không còn tồn tại ở đó nữa. Họ có gửi cho em email va báo là hộ sơ cua em đã được chuyển về Việt Nam, nhưng đến nay đã 2 tháng mà em vẫn không nhận được thư tham dự phỏng vấn. Nhờ anh chị trong diễn đàn kiểm tra dùm em nhe. Xin cám ơn ! Suka