Tiếng gió vi vu ngỡ tiếng đàn
Nguyệt cầm ai gẩy ngợ xuân sang
Hồn thơ theo sóng ngâm đêm vắng
Một ánh trăng treo nhộm lá vàng

Mây ru em hát trăng soi bóng
Mộng ước khuê phòng còn bỏ không
Vườn xuân mấy độ nay còn cửa
Lữ khách giang hồ có biết không?

Đêm cạn hay chưa gà gáy sáng?
Mộng thầm nguyện ước gió xuân sang
Bóng người năm ấy về chốn cũ
Xuân tình chớp nở giữa hè sang

Tình lỡ đa đoan nặng kiếp mang
Giữa đời lận đận kiếp hồng nhan
Trách người tri kỹ năm xưa ấy
Bỏ ngõ vườn xuân héo chẳng màng.

trunghai