Xin chào các anh, chị trên diễn đàn
Hồ sơ HCM2009565027
PD: 05 Sep 2000
Người bảo lãnh: DAT, DOMINIC TRAN TAN
Người được bảo lãnh: TRAN, DUC TAN
Hồ sơ bổ túc đã gởi NVC ngày 02 tháng 11/2010
Muốn nhờ anh chị kiểm tra dùm đã completed chưa?
Chân thành cám ơn.