Xin chào các ACE trong diễn đàn XNC.
Tôi muốn nhờ anh chị kiểm tra dùm em Hồ sơ
HCM1999801027
PD:02 JAN 2001
Người bảo lãnh: DOMINIC DAT TRAN TAN
Người được bảo lãnh: TRAN, TUOC TAN
Mong anh chị kiểm tra giúp. Xin cám ơn.