Tôi mới qua Mỹ dc 1 tháng. Nhưng phải mới năm sau tôi mới dc đi học vì phải qua 1 năm thì học phi không cao. cho hỏi trong thời gian này tôi học AV ESL có hữu dụng cho học College ko? Hay tôi phải học AV dành riêng cho College. Mà trước khi nhập học College năm sau tôi nên chuẩn bị trước những gì?