Xin kiểm tra dùm hồ sơ của tôi F4-PD;30/7/2001 HCM 2009 569 078 NVC đã nhận bổ sung 17/12/2010 đã completed chưa ? Cảm ơn