Tôi mới qua Mỹ định cư ở California Quận Santa Clara. Tôi nghe nói muốn học phí giảm ở các trường College thì phải đợi đúng 1 năm hoặc hơn 1 năm thì học phí mới được giảm. Như vậy thời hạn tính học phí được giảm đó là tính thời hạn mình đặt chân đến nước Mỹ ( thì tôi đã có thẻ xanh ) hay là tính thời điểm trong thẻ căn cuớc còn gọi là ID Card ( thẻ này thì tôi vừa mới làm hôm qua). Vậy cho hỏi thì thời điểm bắt đầu tính được giảm học phí đó là tính thời gian trong thẻ xanh hay thẻ căn cước (ID card)?.......Thank!