Mấy anh chị ơi cho em hỏi, bây giờ cô em định bảo lãnh cho gia đình em theo diện F4 nhưng em sắp đi du học rồi. Em nghe nguoi ta nói nếu có hồ sơ bảo lãnh thì rất khó đi du học đựơc phải không? Có cách nào khác không vậy mấy anh chị?