Tôi qua Mỹ hơn 1 tháng. Tôi năm nay 19t.Và có thể năm sau tôi sẽ đi học College Community. Hiện giờ tôi muốn được học ESL. Vậy bây giờ tôi đăng kí học ESL ở 1 trường College commnity hay học ESL ở 1 trường College bình thường khác? Việc học ESL ở College Community và học ESL ở 1 trường College có gì khác nhau? Hay tôi nên học ESL ở 1 Library? học ESL có dc free ko? Vì tôi qua Mỹ mới được hơn 1 tháng. Học chỗ nào vừa lợi cho tôi vì tôi không có tiền và lợi cho năm sau tôi đi học College Comunity.