Em 22t đi theo diện F2 do mẹ bão lãnh . Em quen bạn trai được 4 năm và khi phỏng vấn đậu rồi thì trước khi qua Mỹ em muốn đăng ký kết hôn với bạn trai em để làm giấy tờ bão lãnh theo diện hôn phu và khi đăng ký kết hôn xong thì qua mỹ đợi có thẻ xanh thì em nộp hồ sơ lun khỏi phải mất công quay đi quay về em muốn hỏi là :
_ Liệu diện bảo lãnh F2 của em có được làm giấy kết hôn trước khi qua Mỹ ko?
_ Và đặc biệt là bảo lãnh diện này có sử dụng thẻ xanh đc không? Hay bắt buộc phải có quốc tịch ?
_ Khi đăng ký kết hôn rồi thì sau này trở về mới tổ chức được ko ? Hay là làm kết hôn luôn .?