Kính nhò bdh kiểm tra dum e số hồ sơ hcm:2005659068 xem khi nào thì có giấy mời phỏng vấn nhé em xin cảm ơn ban đều hành rất nhiều