Theo http://www.travel.state.gov/pdf/FY10AnnualReport . NVC đã có bảng tổng kết số lượng visa đã cấp cho mỗi quốc gia trong năm tài khoá 2010 , trong đó Việt Nam đã được NVC cấp với chỉ tiêu khá cao so với các nước khác . Như vậy NVC đã có ưu ái nhiều đối với Việt Nam rồi đó các bạn . Hy vọng với sự ưu ái này , trong năm tài khoá 2011 chúng ta có nhiều cơ hội nhận visa hơn .
Số lượng visa đã được cấp cho Việt Nam 2010 cho các diện F như sau:
F1: 2.218
F2A: 1.260
F2B: 354
F3: 9.633
F4: 6.947
TOTAL: 20.412
- Vượt 60% so với 2009 chỉ có 12,435
- Chiếm hơn 1/5 tổng số visa cấp cho toàn châu Á là 95.486
- Trong đó 2 diện F3 và F4 đã được cấp với tỉ lệ rất cao .
Mời các bạn tham khảo thêm và chúng ta có những phân tích dự đoán tình hình visa cho năm 2011