HỒ SƠ F4
Xin chào các anh chị trên diễn đàn
Hồ sơ của mình SRC-01-036-51105. Diện F4. Ngày ưu tiên 17/11/2000. Các anh chị vui lòng xem giúp hồ sơ của mình đã completed chưa. Xin cảm ơn rất nhiều