chào anh!!!
Em đang gặp 1 vài chuyện rắc rối về hồ sơ mong anh giúp đỡ. Em qua mỹ du học được ba năm, lúc qua em học trường tư được 2 tháng thì nghĩ hè, vào tháng 8 vô học lại thì người thân bên mỹ đã là hồ sơ chuyễn trường qua trường công cho em. Nhưng muốn qua trường công thì cô em phải đứng ra bảo lãnh vì em dưới 18t và đã được toà chấp nhận, trường học cũng nhận em. Sau khi học được 3 năm thì em đăng ký học tiếp đại học nhưng ở đại học nói em là thiếu hồ sơ bởi vì giấy I20 của em đã hết hạn 2008( lúc đó em còn trong trường tư) nhưng khi qua trường công, nó đã không cấp cho em. Vì vậy trường đại học kêu là em phải về việt nam làm giấy tờ và hồ sơ lại và nó sẽ cấp cho I20 mới đem về cùng. Nhưng gia đình em bên vn và ở mỹ không chấp cho em về vì nghĩ sẽ bị phỏng vấn rớt. Nên em muốn anh giúp đỡ cho. thanks