anh chị em ai biết trả lời dùm mình với hồ sơ mình diên f1 có ngày ưu tiên là 16/12/2007 con mình sinh 11/1/1989 vậy cháu có đươc đi cùng với tôi không thanhk