Custom Search
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Các câu hỏi và trả lời để thi lái xe Loại C - Tiểu Bang Texas

 1. #1
  khoai nướng
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Bài gởi
  1,638

  Mặc định Các câu hỏi và trả lời để thi lái xe Loại C - Tiểu Bang Texas

  Phiên bản PDF bản quyền từ VDT được chuyển sang Word, chỉ dùng để ace muốn thi bằng lái xe hạng C ở Texas tham khảo

  Các câu hỏi và câu trả lời ôn tập để thi bằng lái xe hạng C

  Tiểu Bang Texas
  (Anh - Việt)

  Tài liệu này chỉ dành cho mục đích tham khảo
  (bản quyền VDT)


  1. What is the minimum age at which you can get a Class C driver license without either driver education or being a hardship case?


  Tuổi tối thiểu mà bạn có thể nhận được một giấy phép lái xe Hạng C mà không phải tham gia lớp học lái xe hoặc chịu sự giám sát, thử thách?

  -18 years old.

  -18 tuổi.

  2.How much is the maximum fine for a first conviction of driving without a license?

  Tiền phạt tối đa là bao nhiêu trong lần bị phạt đầu tiên khi lái xe mà không có bằng lái xe?

  -Up to $200 fine.

  -Bị phạt đến $ 200 tiền phạt.

  3.What type of restrictions may be placed on your license?

  Loại hình hạn chế nào có thể được đóng trên giấy phép lái xe của bạn?

  -Restriction code (a code letter)

  -Code hạn chế (các hạn chế được viết tắt)

  4.In what direction should you turn your wheels when parking uphill without a curb?

  Khi bạn khi đậu xe hướng lên trên dốc thì bánh xe trước của bạn phải quay theo hướng nào?  -Turn wheels to right.

  -Quay bánh xe về bên phải.

  5.What action should you take if you fail to receive the renewal notice card reminding you that your drivers' license is about to expire?

  Bạn sẽ làm gì khi bạn không nhận được giấy báo nhắc nhở gia hạn bằng lái xe khi bằng lái xe của bạn gần hết hạn?

  -Apply for renewal at any Texas Drivers License Office.

  -Xin giấy phép lái xe mới tại bất cứ văn phòng cấp bằng lại xe nào tại tiểu bang Texas.

  6.On a one-way street, what color is the broken lane marker?


  Trên đường một chiều người ta dùng màu sắc gì để đánh đánh dấu các vạch ngắt quảng?

  -A broken white line.

  -Vạch ngắt quảng màu trắng.

  7.Describe the “Yield” sign.

  Mô tả bảng hiệu “Yield” nhường đường.  -You should slow down or stop if necessary so that you can yield the right-of-way to vehicles on the other road.


  Bạn nên chạy chậm hoặc ngừng nếu cần thiết để bạn có thể nhường đường cho xe chạy trên các đường khác.

  8.What does a “Narrow Bridge” sign look like, and how should the driver react when he sees one?

  Bảng hiệu "Cầu hẹp" trông như thế nào, và lái xe phải làm gì khi trông thấy bảng hiệu này?  The bridge ahead is not as wide as the road.

  Cầu phía trước không phải rộng như đường đang đi.

  -Slow down and use caution.

  -Chạy chậm lại và cẩn thận.

  9.What is the shape of a “Keep Right” sign, and how should the driver respond to one?

  Hình dạng của bảng hiệu “Giữ bên phải” như thế nào người lái xe phải đáp ứng ra sao khi nhìn thấy bảng này?  -Slower Traffic Keep Right: Stay in the right-hand lane if you a driving slower than other vehicles on the roadway.


  -Chạy chậm và giữ lề phải: Vẫn chạy ở bên tay phải nếu xe bạn lái xe chậm hơn so với xe khác trên đường này.

  10. Which sign tells you to slow down because you are approaching a double curve?

  Dấu hiệu nào cho biết bạn chạy chậm lại bởi vì bạn đang tiếp cận hai đường cong?  -Advices that you are approaching a section of highway where the opposing flows of traffic are separated by a median island.

  -Lời khuyên rằng bạn đang tiếp cận một phần của đường cao tốc, nơi hướng xe ngược lại được phân cách bằng một khối phan cách.

  11. What does “Do Not Pass” sign mean? What does "Do Not Pass"

  Bảng hiệu “Do Not Pass – Không vượt” nghĩa là gì?  -Do not pass other vehicles.


  -Không vượt qua các xe khác.

  12. Which sign tells you to keep in the right-hand lane when driving slow?

  Những dấu hiệu nào cho bạn biết cần giữ xe bên tay phải làn xe khi lái xe chậm?  -Slower Traffic Keep Right.


  -Chạy chậm và giữ lề phải.

  13. What does “Yield Right-of-Way” mean?

  "Yield Right-of-Way" nghĩa là gì?

  -You should slow down or stop if necessary so that you can yield the right-of-way to vehicles on the other road.


  -Bạn nên chạy chậm hoặc ngừng hẳn nếu cần thiết để bạn có thể nhường đường cho các xe ở các đường khác.

  14. Describe the equipment required on passenger cars by state law.

  Mô tả các thiết bị cần thiết trên xe ô tô chở khách theo luật Liên bang.

  -Brake, Lights, Horn, Muffler, Safety Glass, License Plates, Windshield Wiper, Rearview Mirror, Slow-moving Vehicle Emblem, Front Seat Belts, Tires, Fuel Cap.

  -Phanh, Đèn, Còi, Ống giảm thanh (Ống bô), Kính an toàn, Bảng số xe, Cần gạt nước, Kính chiếu hậu, Dấu hiệu xe chạy chậm, Các đai bảo hiểm ghế, Lốp, Nắp đậy bình nhiên liệu.

  15. What is the purpose of an exhaust emission system?


  Mục đích của hệ thống lọc khí thải của xe là gì?

  -To help reduce air pollution.


  -Để giúp giảm ô nhiễm không khí.

  16. Describe the types of equipment which Texas state law specifically forbids on passenger cars driven within the state.


  Mô tả các loại thiết bị cụ thể mà luật tiểu bang Texas cấm trên xe ô tô chở khách khi lưu hành trong phạm vi tiểu bang.

  -Red light showing from the front. A bell, siren or exhaust whistle, muffler cutout, anything extends, more than three inches beyond the left side or six inches beyond the right side of the body, running board, or fenders of the cars. Flashing red lights on the front.

  -Đèn màu đỏ chiếu về phía trước. Còi báo động, còi hơi, cắt ngắn ống giảm thanh, bất cứ thứ gì kéo dài hơn ba inch bên ngoài phía bên trái hoặc sáu inches về phía bên phải của xe, bậc lên xuống hoặc chắn bùn của các xe khác. Đèn đỏ chớp phía trước xe.

  17. How should you react when a traffic officer tells you to do something which is ordinarily considered to be against the law?

  Bạn nên làm gì khi một sĩ quan giao thông cho bạn biết bạn phải làm gì đó mà theo lệ thường được coi là phạm luật?

  -You much obey a traffic officer at all times even.

  -Bạn phải tuân theo hướng dẫn của quan chức giao thông tất cả mọi lúc.

  18. Once the brakes have been applied, about how many feet does a car, which was going 70 mph travel before comes to a stop?

  Khi đạp phanh thì một xe chạy với tốc độ 70 mph sẽ chạy thêm được bao xa nữa trước khi dừng hẳn?

  -387 feet stop.

  -387 feet trước khi dừng hẳn.

  19. When is it necessary to stop before proceeding when you overtake a school bus loading or unloading children?

  Khi nào thì bạn cần phải dừng lại trước khi tiếp tục vượt qua một chiếc xe buýt trường học đang đón và trả học sinh?  Stop and not pass until the school bus had resumed motion, you are signaled by the driver to proceed, the red lights are not longer flashing.

  Dừng và không được vượt qua cho đến khi xe buýt trường học đã tiếp tục di chuyển, bạn sẽ được lái xe báo hiệu trước khi di chuyển, khi các đèn đỏ không còn chớp nữa.

  20. About how many feet will the average driver going 50 mph travel from the moment he sees danger until he hits the brakes.

  Xe sẽ chạy thêm khoảng bao nhiêu feet khi người lái xe đang chạy ở tốc độ 50 mph kể từ khi anh ta thấy sự nguy hiểm cho đến khi anh ta đạp thắng.

  -229 feet to stop.

  -229 xe chạy thêm 229 feet kể từ khi anh ta thấy chướng ngại vật và đạp vào chân thắng.

  21. Within how many feet of a crosswalk may you park, when parking near a corner?

  Bạn có thể đậu xe cách các vạch qua đường tại một ngã quẹo bao nhiêu feet?

  -20 feet.

  20 feet.

  22. What is the state speed limit for automobiles in urban districts?

  Tốc độ giới hạn tối đa khi chạy xe hơi trong khu đô thị theo luật tiểu bang là bao nhiêu?

  -30 mph.
  -30 mph.

  23. Does a posted speed limit of 55 mph mean that you may drive 55 mph on that highway under all conditions?

  Bảng hiệu giới hạn tốc độ tối đa là 55mph có nghĩa là bạn có thể lái xe với tốc độ 55mph trong bất cứ điều kiện nào phải không?

  -No, during periods of heavy traffic, inclement weather, low visibility, or other poor driving conditions, speed must be adjusted so the accidents will be avoided.

  -Không, trong thời gian xe cộ đông đúc, thời tiết khắc nghiệt, tầm nhìn thấp, hoặc điều kiện lái xe khó khăn, tốc độ phải được điều chỉnh để có thể tránh các tai nạn xãy ra.

  24. You should never drive on the left half of the roadway when you a within how many feet from an intersection, bridge, or railroad crossing?

  Bạn không được lái xe vào một nữa phần đường bên trái trong vòng bao nhiêu feet khi bạn đi vào giao lộ, cầu, hoặc nơi đường sắt đi qua?

  -100 feet


  -100 feet

  25. What should you do if you discover you are in the wrong lane to make a turn as you enter an intersection?


  Bạn nên làm gì nếu khi bạn phát hiện ra là bạn đang ở trong làn đường sai khi bạn đi vào một giao lộ?

  -Go straight until the car in the right lane we want to turn, and make a turn at another intersection.

  -Đi thẳng cho đến khi xe mình đang ở trên làn đường mà mình muốn chuyển, và di chuyển vào một giao lộ khác.

  26. When two cars meet at the intersection of a two-lane road with a four lane road, which one must yield the right-of-way?


  Khi hai xe gặp nhau tại giao lộ của đường có 2 làn đường và đường có 4 làn
  đường thì xe nào phải nhường quyền ưu tiên cho xe kia.

  -A two-lane road must yield the right-of-way


  -Xe trên đường có hai làn đường phải nhường xe trên đường có bốn làn đường.

  27. If you are driving and hear a siren coming, what should you do?

  Nếu bạn đang lái xe và nghe xe có tiếng còi hú chạy tới, bạn nên làm gì?

  -Driving to the right edge of the roadway and stopping.

  -Lái xe vào lề phải của đường bộ và dừng lại.

  28. What is the first thing that should be done when a car starts to skid?  Điều đầu tiên mà bạn nên được thực hiện là gì khi xe bắt đầu có dấu hiệu bị trơn trượt?

  -Take the foot off the gas pedal and turn steering wheel in the direction of the skid.


  -Dở chân ra khỏi bàn đạp ga và rẽ tay lái xe theo hướng trược này.

  29. At what time of the day should your headlights be turned on?

  Bạn nên bật đèn pha vào thời gian nào trong ngày?

  -You must use your headlights between one-half hour after sunset to one-half hour before sunrise, or when raining, or when persons or vehicles cannot be seen clearly of at least 1,000 feet.

  -Bạn phải sử dụng đèn pha nữa giờ sau khi mặt trời lặn đến nữa giờ sau khi mặt mọc, hoặc khi mưa, hoặc khi người hoặc phương tiện không thể nhìn thấy rõ ràng trong phạm vi ít nhất là 1.000 feet.

  30. Under what conditions may your driver's license be suspended?

  Bạn vi phạm những điều nào có thể gây ra bằng lái xe của bạn có thể bị treo?

  -Driving while intoxicated by use of alcohol or drugs. Causing the death or serious injury of anyone while operating a vehicle. Intoxication assault. Failure to stop and render aid.

  -Lái xe trong khi say, mất tự chủ bằng cách sử dụng rượu hay ma túy. Gây ra cái chết hoặc bị thương tích nghiêm trọng cho bất kỳ ai trong khi lái xe. Tấn công người khác khi say, mất tự chủ. Không dừng lại và giúp đỡ người khác.

  31. What is carbon monoxide, and how many it be harmful to drivers?


  Carbon monoxide là gì, và bao nhiêu thì nó có hại cho các lái xe?

  -Carbon monoxide is a deadly gas. It may be harmful to drivers when drive with a defective muffler or exhaust system. Operate the heater of air conditioner in a parked car with the windows closed.


  -Carbon monoxide là một khí chết người. Nó có thể gây hại cho lái xe khi lái xe với bộ giảm thanh bị hỏng hay hoặc hệ thống thoát khí bị lỗi. Vận hành hơi nóng của điều hòa không khí trong khi xe đang đậu với các cửa xe đóng lại.

  32. Describe what you should do if you have a blowout while driving.


  Mô tả những gì bạn nên làm gì nếu bạn đang lái mà xe bị nổ hay xẹp lốp?

  -Take your foot off the gas and gently apply the brakes. Steer straight ahead to a stop.


  -Dỡ chân ra khỏi bàn đạp ga và đạp thắng nhẹ nhàng trong khi đó hướng thẳng tay lái về phía trước và dừng lại.

  33. What should you do when driving down a steep grade in a car with standard transmission?

  -Bạn nên làm gì khi lái xe xuống dốc trong xe hơi với hộp số tiêu chuẩn (không phải hộp số tự động)?

  -Use a low gear to help slow your vehicle down. Never coast in neutral or with your foot on the clutch

  -Cài số thấp để giúp làm chậm xe của bạn khi xuống dốc. Không bao giờ được đưa về số không hoặc đạp bàn chân của bạn trên ly hợp (côn).

  34. What should you do if you damage an unattended vehicle?

  Bạn nên làm gì nếu bạn gây thiệt hại cho một chiếc xe khác khi không có mặt người chủ của xe đó?

  -Must either located the owner or leave your name, address, the name of the owner of the vehicle you was driving, and a statement of what happened on the damage vehicle where the owner will find it.

  -Bạn phải tìm ra chủ sở hữu của hoặc để lại tên, địa chỉ, tên của chủ sở hữu của chiếc xe bạn đã lái, và để lại một tờ giấy mà chủ sở hữu xe bị hư sẽ tìm thấy nói về những gì đã xảy ra làm thiệt hại cho xe.

  35. When are accident reports required?


  Khi nào thì bạn phải làm một báo cáo tai nạn?

  -If there is an injury, death, or $500.00 property damage to anyone person. If the accident was investigated by the officer, the officer's report will fulfill the reporting requirement

  -Nếu tai nạn làm ai bị thương tích, tử vong, hoặc gây thiệt hại tài sản cho bất cứ người nào có giá trị 500,00 $. Nếu tai nạn đã được điều tra bởi các viên chức, sĩ quan thì báo cáo của các viên chức này sẽ bao gồm các yêu cầu báo cáo.

  36. If you are required to show proof of financial responsibility for the future, how many years must such proof be kept up?

  Nếu bạn được yêu cầu cho xem bằng chứng về trách nhiệm tài chính cho tương lai, bằng chứng như vậy phải được lưu giữ trong bao nhiêu năm?

  -This proof must be kept on file for 2 years.

  -Bằng chứng này phải được lưu giữ trong hồ sơ trong 2 năm.

  37. What type of sign warns you to watch right and left for cross traffic?

  Loại bảng hiệu cảnh báo bạn phải quan sát bên phải và bên trái cho trước khi đi ngang qua?  -5-7 (Figures of sheet 7).

  -5-7 (Hình của trang 7).

  38. Describe the emblem which identifies vehicles which travel at speeds of 25 mph or less.

  Mô tả dấu hiệu nhận biết một xe đang chạy ở tốc độ tối đa là 25 mph hoặc ít hơn.  -The emblem is required for all slow-moving vehicles. The term includes all vehicles, farm and other machinery, and road machinery being drawn by animals or by slow-moving vehicles.

  -Bảng hiệu yêu cầu lắp vào cho tất cả các phương tiện di chuyển chậm. Thuật ngữ này bao gồm tất cả các phương tiện giao thông, trong đó có các phương tiện làm việc trong trang trại và máy móc thiết bị khác, và máy móc thiết bị làm đường đang kéo bởi động vật hoặc bằng phương tiện di chuyển chậm.

  39. In which gear should you drive when going down a steep hill?

  Bạn nên đi số nào khi bạn đang lái xe khi đi xuống một ngọn đồi dốc?

  -Use a low gear.

  -Sử dụng số thấp.

  40. What qualifications must one have to teach a beginner to drive?

  Bạn phải có năng lực như thế nào để được phép dạy cho người mới bắt đầu học lái xe?

  -A licensed driver, who is at least 18 years old and has had one year driving experience.

  -Lái xe có bằng lái xe, ít nhất là 18 tuổi và đã có một năm kinh nghiệm lái xe.

  41. If the person is under 18, when does his provisional license expire?

  Nếu người nhỏ hơn 18 tuồi, khi nào hết hạn giấy phép tạm thời của mình?

  -Expire on birth date each year until the age of 18.

  -Giấy phép tạm thời sẽ hết hạn vào ngày sinh mỗi năm của mình cho đến khi 18 tuổi.

  42. When parked parallel, your curb side wheels must be no more than how many inches from the curb?

  Khi đậu xe song song với lề đường, bánh xe bên lề đường của bạn phải cách bao nhiêu in tính từ lề đường?

  -18 inches from the curb of edge of roadway.

  -18 inch từ mép lề đường của đường.

  43. When following another car, what is a good rule to determine the distance at which you should follow behind?

  Khi xe bạn đang chạy theo sau một chiếc xe, Quy luật tốt nhất để xác định khoảng cách giữa hai xe mà bạn nên theo là gì?

  -Stay at least 2 seconds behind the vehicle ahead of you. In bad weather stay at least 4 second.

  -Chạy chậm phía sau ít nhất là 2 giây sau chiếc xe phía trước của bạn. Trong thời tiết xấu tăng thời gian lên ít nhất là 4 giây.

  44. To what agency and within what time period must a change of address be reported for driver licensing purposes?

  Thay đổi địa chỉ cho mục đích cấp giấy phép lái xe, bạn phải báo cáo cho Cơ quan nào và trong khoảng thời gian nào?

  -Drivers License Office or Department of Public Safety. 30 days

  -Văn phòng cấp bằng lái xe hoặc Cục An toàn Công cộng. Trong vòng 30 ngày.

  45. What effects does the use of marijuana and amphetamine have on driving?

  Bạn bị ảnh hưởng như thế nào khi sử dụng cần sa và thuốc kích thích
  amphetamine khi đang lái xe?

  -Concentration, judgment, and the sensory and perceptual skills needed for careful driving.

  -Bị ảnh hưởng đến sự tập trung, phán đoán, sử dụng các kỹ năng về giác quan, cảm giác nên cần tập trung lái xe cẩn thận.

  46. What is the penalty for being convicted of driving while intoxicated?

  Các hình phạt là gì đang bị kết tội lái xe trong khi say, mất tự chủ?  * Court may probate jail sentence and waive driver license suspension on first offense.  * Tòa án có thể tuyên án tù treo và miễn hình phạt treo bằng trong lần vi phạm đầu.

  47. What does a green arrow showing with a red light mean?


  Hình mũi tên màu xanh lá cây cùng với đèn màu đỏ nghĩa là gì?  -Careful in the direction of the arrow after yielding the right-of-way to other vehicles and pedestrians.

  -Hãy cẩn thận hướng mũi tên sau khi nhường đường bên phải cho các xe khác và người đi bộ.

  48. How should you react to a flashing red light?


  Bạn nên phản ứng như thế nào khi gặp đèn đỏ nhấp nháy?  -Stop completely before entering the crosswalk or intersection, then proceed when you can do so safely.

  -Ngừng hoàn toàn trước khi vào đường ngang ưu tiên cho khách bộ hành hoặc giao lộ, và tiếp tục đi sau khi làm như vậy một cách an toàn.

  49. Which sign tells you to watch out for a train?

  Những dấu hiệu nào báo cho bạn nhìn xem có tàu lửa đi ra?  -5-18. (Figures of sheet 5-18)

  -Hình trong trang 5-18

  50. Describe the sign which warns you to slow down for a winding road.

  Mô tả các dấu hiệu cảnh báo bạn chạy chậm khi gặp đường quanh co.  -Drive slowly and carefully and do not pass.

  -Lái chậm, cẩn thận và không vượt qua xe khác.

  51. What sign indicates that the road that you are on merge with another?

  Bảng hiệu nào cho thấy rằng con đường mà bạn đang đi sẽ nhập vào một con đường khác?  -Figures of sheet 5.7

  -Hình trong trang 5. 7

  52. What kind of sign warns you that the highest safe speed for the turn ahead is 25 mph?

  Bảng hiệu nào cảnh báo bạn rằng tốc độ an toàn cao nhất khi rẽ phía trước là 25 mph?  -(25 mph). (Figures of sheet 5-12)

  -(25 mph). Hình trong trang 5-12

  53. Describe the sign that tells you to watch for cross traffic ahead.


  Mô tả bảng hiệu cảnh báo bạn quan sát giao thông ngang qua phía trước.  -Crossroad ahead. Slow down, look carefully in all directions
  .

  -Đường giao nhau phía trước, chạy chậm, nhìn một cách cẩn thận về mọi hướng.

  54. What type of sign warns you that you should slow down for a sharp rise in the roadway?

  Loại bảng hiệu cảnh báo bạn rằng bạn nên đi chậm lại do mặt đường gồ lên?  -5-10. Figures of sheet 5 -10

  -5-10. Hình trong trang 5 -10

  55. Describe the type of sign which would let you know that you were on a short state highway in a city or urban area.

  Mô tả các bảng hiệu cho bạn biết rằng bạn đang trên đường ngắn cao tốc liên bang trong thành phố hoặc khu vực đô thị.  -Loop and number: A short state highway in a city or urban area.
  Figure 5-16


  Vòng và số: Đường ngắn của xa lộ liên bang trong thành phố hoặc khu vực đô thị.
  Hình trong trang 5-16.

  56. What is the maximum number of inches that you may lawfully allow an object to extend beyond the left fender of your car?

  Số inches tối đa hợp pháp có thể cho phép nới rộng ra bên ngoài bên trái xe của bạn là bao nhiêu?

  -3 inches.

  -3 inch.

  57. Under what conditions must you always stop?

  Bạn phải luôn luôn dừng trong những điều kiện như thế nào?

  -Red lights are flashing at railroad crossing. Steady red light. Flashing red light. Flag-persons.


  Đèn đỏ đang nhấp nháy khi có đường sắt ngang qua. Đèn đỏ sáng liên tục. Đèn đỏ chớp. Người cầm cờ.

  58. What should you do when coming onto a street from a private alley or driveway?

  Bạn nên làm gì khi xe bạn đi vào con đường sở hữu của tư nhân hoặc đường lái xe vào nhà?

  -After stopping prior to the sidewalk, shall yield the right-of-way to all approaching vehicles and pedestrians.

  Sau khi dừng trước vỉa hè, nhường đường bên phải cho tất cả các xe cộ và người đi bộ trước khi đi vào.

  59. If a child runs into the road 45 to 50 feet ahead of your car, what is the highest speed from which you can stop with good brakes without hitting him?

  Nếu một đứa trẻ chạy vào đường với khoàng cách 45 - 50 feet phía trước của xe của bạn, tốc độ cao nhất mà bạn có thể dừng với điều kiện phanh tốt mà không tông vào đứa bé là bao nhiêu?

  -20 mph.

  -20 mph.

  60. How close to a fireplug may a vehicle lawfully park?

  Bạn được phép đậu xe gần cột chữa lửa trong khu đậu xe là bao xa?

  -15 feet.

  -15 feet.

  61. What does a posted speed limit of 55 mph mean?

  Bảng hiệu giới hạn tốc độ tối đa 55 mph có nghĩa là gì?  -Indicates the maximum speeds permitted on the roadway for daytime and nighttime.

  Cho biết tốc độ tối đa cho phép xe chạy trên đường bộ cho ban ngày và ban đêm.

  62. What is the maximum speed limit for passenger cars on Texas Highway numbered by this state or United States outside an urban district?

  Giới hạn tốc độ tối đa cho xe ô tô chở khách trên quốc lộ do tiểu bang Texas quy định hay liên bang bên ngoài một khu đô thị là bao nhiêu?

  -70 mph for daytime, 65 mph for nighttime.

  -70 mph cho ban ngày, 65 mph cho ban đêm.

  63. Under what circumstances should you never attempt to pass a car ahead of you?

  Trong hoàn cảnh nào bạn không bao giờ nên cố gắng vượt qua chiếc xe phía
  trước của bạn?

  -When you have not seen a car ahead.

  -Khi bạn không nhìn thấy chiếc xe phía trước.

  64. Under what conditions are overtaking and passing to the right not permitted?

  Theo những điều kiện nào mà bạn không được phép vượt qua bên phải?

  -When passing another vehicle on a two or three-lane street, driving on a one-way street, the right half the road is blocked.


  Khi vượt qua chiếc xe trên đường có hai hoặc ba làn xe, lái xe trên đường một chiều, nửa đường bên phải bị chặn lại.

  65. When a driver is waiting to make a left turn, what is procedure he should take when the light turns green?

  Khi người lái xe đang chờ để rẽ trái, ông ta phải làm gì tiếp theo khi thấy đèn xanh bật sáng?

  -Watch for pavement markings and signs: Permit turning, special turning or lane information.

  Theo dõi các dấu, bảng hiệu trên vĩa hè: được phép rẽ, rẽ trong điều kiện đặc biệt hoặc các thông tin về đường đi.

  66. What precautions should a driver take at uncontrolled intersections?

  Người lái xe nên đề phòng gì khi lái xe vào giao lộ mà không kiểm soát tại nút giao thông?

  -Yield the right-of-way to any vehicle which had entered the intersection on right.

  -Nhường đường bên tay phải cho bất kỳ chiếc xe nào đã vào ngã bên phải.

  67. What regulations should a bicycle rider observe?

  Người đi xe đạp phải quan sát các quy định giao thông nào?

  -Obey all traffic laws, signs and signals. Ride at far right in the lane

  Tuân theo tất cả luật lệ giao thông, các dấu hiệu và tín hiệu. Đi xe xa về phía lề bên phải trên các đường.

  68. Under what conditions should headlights be used?


  Bạn nên sử dụng đèn pha theo những điều kiện nào?

  -Between on-half hour after sunset to one-half hour before sunrise, or when persons or vehicles can not seen clearly for at least 1,000 feet.

  Từ nửa giờ sau khi hoàng hôn đến nửa giờ trước khi mặt trời mọc, hoặc khi người hoặc phương tiện có thể không nhìn thấy rõ ràng trong ít nhất là 1.000 feet.

  69. You should dim your lights when you are within how many feet of an approaching car?

  Bạn nên bật đèn xe của bạn mờ đi bạn đang tiến tới một xe khác trong vòng bao nhiêu feet?

  -Within 500 feet.

  -Trong vòng 500 feet.

  70. What type of lighting should cars use when parked on the highway at night?

  Loại đèn xe nào nên sử dụng khi đậu xe trên các quốc lộ vào ban đêm?

  -Parking lights or lower beam headlights.

  -Đèn đậu xe hay để thấp đèn trước xe.

  71. Which lights should you use when you are driving in a fog?

  Bạn nên sử dụng đèn xe nào khi bạn đang lái xe trong sương mù?

  -Lower (dim) headlight.

  -Bật thấp đèn pha phía trước (đèn cốt).

  72. When are you required to show proof of financial responsibility?

  Khi nào bạn được yêu cầu đưa ra bằng chứng về trách nhiệm tài chính?

  -Apply for a driver's license, register motor vehicle, obtains inspection certificate.

  -Thi bằng lái xe, đăng ký xe, lấy được giấy chứng nhận kiểm tra.

  73. When needed, how may one show proof of financial responsibility?


  Khi cần thiết, trình bày bằng chứng về trách nhiệm tài chính như thế nào?

  -If an accident is more than $500.00 property damage to anyone person.

  -Khi sảy ra tai nạn làm thiệt hại tài sản cho người bất cứ ai có giá trị hơn $ 500,00.

  74. What sign warns you that you must slow down?

  Bảng hiệu nào cảnh báo bạn rằng bạn phải chạy chậm lại?

  -Steady yellow light, a flashing yellow light, equilateral triangle, and “School zone”.

  -Đèn vàng sáng, đèn vàng nhấp nháy, hình tam giác cạnh đều nhau, và "khu vực trường học".

  75. What circumstances may lead to possible loss of your license?

  Trong các hoàn cảnh có thể dẫn đến việc giấy phép của bạn bị thu hồi?

  -Convictions of the following offenses will result in the automatic suspension of a driving privilege. (See the Commercial Driver License Handbook for additional information concerning disqualifications. Also, see Suspensions/Revocations for Individuals Under 21 for additional suspension information.)

  -Vi phạm các lỗi sau đây có thể đưa đến kết quả tự động đình chỉ đặc quyền lái xe. (xem sổ tay bằng lái xe thương mại để biết thêm các thông tin khác liên quan đến việc mất quyền lái xe. Cũng cần xem Đình chỉ và Hủy bỏ các cá nhân dưới 21 tuổi để có thêm thông tin về việc đình chỉ bằng lái xe).

  -driving while intoxicated (DWI) by use of alcohol or drugs,
  -Lái xe trong tình trạng say sưa sau khi uống rượu hay dùng ma túy,

  -drug offense,

  -Phạm tội trong khi dùng ma túy

  -intoxication manslaughter,
  -Ngộ sát trong khi say rựu

  -intoxication assault,
  -Hành hung người khác trong khi say rựu

  -failure to stop and render aid,
  -Không dừng lại để tham gia cấp cứu

  -causing the death or serious injury of anyone while operating a motor vehicle,
  -Gây ra cái chết hoặc làm bị thương nặng bất cứ người nào trong lúc lưu hành xe,

  -any offense punishable as a felony under the motor vehicle laws of Texas,
  -Bất cứ sự vi phạm nghiệm trọng nào theo luật lái xe liên bang Texas,

  -overtaking and passing a school bus (subsequent conviction),
  Chạy qua mặt xe bus đưa đón học sinh (theo sau một tội nào đó)

  -boating while intoxicated,
  -Chèo thuyền trong khi say sưa

  -evading arrest,
  -Lẩn trốn sự bắt giữ,

  -driving while license invalid,
  -Lái xe khi bằng lái không có giá trị,

  -altered/unlawful use of driver license,
  Sử dụng bằng lái xe bị sửa đổi hoặc bất hợp pháp,

  -displaying or possessing a driver license or identification card that is fictitious or altered
  Trình và sở hữu bằng lái xe hay giấy chứng minh giả hoặc bị sửa đổi.

  -lending a driver license or identification card to someone else,
  -Cho người khác mượn bằng lái hay giấy chứng minh,

  -possessing more than one valid driver license or identification card,
  -Sở hữu nhiều hơn một bằng lái xe hoặc giấy chứng minh có giá trị,

  -providing false information or documents when applying for a driver license,
  -Cung cấp thông tin hay tài liệu sai lạc khi làm hồ sơ xin cấp bằng lái xe,

  -making, selling, or possessing a document deceptively similar to a driver license or identification card issued by the Department of Public Safety,
  -Làm, bán hay sở hữu các tài liệu giả tương tự như bằng lái xe, hay giấy chứng minh được Sở anh toàn công cộng cấp.


  -graffiti,
  -Vẽ hay viết bậy lên tường

  -fictitious license plate, registration certificate, or safety inspection sticker,
  -Làm giả bảng số xe, chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhậm kiểm định an toàn.

  -fraudulent government records,
  -Không trung thực trong các báo cáo của chính phủ

  -racing a motor vehicle on public highway or street.
  -Đua xe trên xa lộ hay đường giao thông công cộng

  76. In addition to mufflers, what new equipment is required on all cars manufactured in 1968 and after?

  Ngoài bộ giảm thanh ra, những thiết bị mới nào bắt buộc phải có trên tất cả các xe được sản xuất năm 1968 và sau này?

  -An exhaust emission system.
  -Hệ thống ống xả khí thải.

  77. Why are seat belts important?


  Tại sao các đai an toàn là quan trọng?

  -They help to keep: From being thrown from the car; from hitting the dashboard too hard; in better come of the car.

  Đai an toàn giúp giữ: người bị từ xe văng ra; tránh va đập mạnh vào bảng điều khiển; điều khiển xe dể dàng hơn.

  78. What is meant by “defensive driving”?


  -"Lái xe tự vệ"? có nghĩa như thế nào.

  -To avoid accidents.
  -Để phòng tránh tai nạn.

  79. What are the different classes of licenses and age requirements for each?

  Các loại giấy phép lái xe khác nhau như thế nào và yêu cầu lứa tuổi đối với từng loại bằng lái xe?

  -Class A: Driver's license permits driving any vehicle of weight 26,001 pounds or more. Age 18 or 17.
  -Loại A: Giấy phép lái xe cho phép lái bất kỳ chiếc xe có trọng lượng 26.001 pounds hoặc hơn. Tuổi 18 hoặc 17.

  -Class B: Driver's license permits driving a bus of 24 passenger seats. Age 18 or 17.
  -Loại B: Giấy phép lái xe cho phép lái xe buýt có 24 chỗ ngồi của hành khách. Tuổi 18 hoặc 17.

  -Class C: Driver's license permits driving a single vehicle, that is not included class A & B.
  -Loại C: Giấy phép lái xe cho phép lái xe một chiếc xe duy nhất, không bao gồm loại bằng A & bằng B.

  80. When is a bicyclist not required to ride to the right of the roadway?

  Khi nào người đi xe đạp không bị bắt buộc phải đi xe bên phải của đường?

  -When the lane can be safely shared by a car and a bicycle, side by side.

  -Khi đường được chia làm 2 cho xe hơi và xe đạp một cách an toàn, đi cạnh nhau.

  81. When are bicyclists allowed to ride two abreast in a traffic lane?

  Khi nào các người đi xe đạp được phép đi song song hai hàng trong một làn đường giao thông?

  -The person is overtaking and passing another vehicle proceeding in the same direction.
  -Người vượt qua mặt và tiếp tục đi trong cùng một hướng với xe khác.

  -The person is preparing for a left turn at intersection or onto a private road or driveway.
  -Người đang chuẩn bị rẽ trái tại ngã tư hoặc đang đi vào trên một con đường riêng hoặc đường lái xe vào nhà.

  -There are unsafe conditions in the roadway.
  -Có những điều kiện không an toàn trên đường bộ.

  -The lane is of substandard width which prevents the person from safely riding next to the curb.
  -Đường có chiều rộng không đạt chuẩn, làm hạn chế sự an toàn của người đi trên lề đường kế bên.

  82. What are the three most common motorists caused car-bicycle crashes?

  Ba lỗi phổ biến do người lái xe gây ra tai nạn cho xe đạp là gì?

  -Turn left in the face of on coming bicycle traffic.
  -Rẽ trái trước mặt hướng xe đạp đi tới.

  -Turn right across the path of the bicycle traffic.

  -Rẽ phải ngang qua đường lưu thông của xe đạp.

  -Pulling away from a stop sign, failing to yield right-of-way to bicycle cross traffic.
  -Vẫn đi khi có dấu hiệu dừng lại, không nhường bên phải khi có xe đạp đi cắt ngang qua giao lộ.

  83. What are the penalties for minors (persons under the age of 21) convicted of Driving Under the Influence of Alcohol?

  Các hình phạt đối với trẻ vị thành niên là gì (người dưới 21 tuổi) khi bị kết tội lái xe Dưới Ảnh Hưởng Của Rượu?

  -1st time: Punishable for a fine of up to $500, 20-40 hours community service.
  -Lần thứ nhất: bị phạt lên đến $ 500 và 20-40 giờ phục vụ cộng đồng.

  -2nd time: Punishable for a fine of up to $500, 40-60 hours community service.
  -Lần thứ Hai: bị phạt lên đến $ 500 và 40-60 giờ phục vụ cộng đồng.

  -3rd time: Punishable for a fine of up $500-$2000, 40-60 hours community service and/or confinement in jail not to exceed 180 days.
  -Lần thứ ba: bị phạt cho lên đến $ 500 cho đến $ 2000 và 40-60 giờ phục vụ cộng đồng và / hoặc ở tù không vượt quá 180 ngày.

  84. What are the penalties for minors (persons under the age of 21) convicted of non-driving alcohol-related offenses?


  Các hình phạt đối với trẻ vị thành niên là gì (người dưới 21 tuổi) khi bị kết tội lái xe không uống rượu mà phạm tội?

  -1st time: Punishable for a fine of up to $500, 8-12 hours community service. The minor driver's license will be suspended for 30 days.
  -Lần thứ nhất: bị phạt lên đến $ 500 và 8-12 giờ phục vụ cộng đồng. Giấy phép lái xe của trẻ vị thành niên sẽ bị đình chỉ trong 30 ngày.

  -2nd time: Punishable for a fine of up to $500, 20-40 hours community service. Theminor driver's license will be suspended for 60 days.
  -Lần thứ hai: bị phạt lên đến $ 500 và 20-40 giờ phục vụ cộng đồng. Giấy phép lái xe của trẻ vị thành niên sẽ bị đình chỉ trong 60 ngày.

  -3rd time: Punishable for a fine of up $250-$2000, 40-60 hours community service and/or confinement in jail not to exceed 180 days.

  -Lần thứ ba: bị phạt lên đến $ 250 cho tới $ 2000 và 40-60 giờ phục vụ cộng đồng và / hoặc ở tù không vượt quá 180 ngày.

  -The minor driver's license will be suspended privilege denied for 180 days.
  -Giấy phép lái xe sẽ bị đình chỉ về quyền đặc ân trong 180 ngày.

 2. #2
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Đến từ
  F2B
  Bài gởi
  81

  Mặc định Ðề: Các câu hỏi và trả lời để thi lái xe Loại C - Tiểu Bang Texas

  Cám ơn langvuon đã post nhửng câu hỏi về đề thi bằng lái,cho e hỏi hôm trước có 1 bài củng post về đề thi bằng lái ở Texas vậy thì có giống bài mới này không?Tất cả ở Texas đều sử dụng bài này đúng không ạ?Xin lang vuon trả lời thắc mắc của e nha.Xin cám ơn

 3. #3
  khoai nướng
  Tham gia ngày
  Sep 2010
  Bài gởi
  1,638

  Mặc định Ðề: Các câu hỏi và trả lời để thi lái xe Loại C - Tiểu Bang Texas

  Trích Nguyên văn bởi rose_nguyet xem bài viết
  Cám ơn langvuon đã post nhửng câu hỏi về đề thi bằng lái,cho e hỏi hôm trước có 1 bài củng post về đề thi bằng lái ở Texas vậy thì có giống bài mới này không?Tất cả ở Texas đều sử dụng bài này đúng không ạ?Xin lang vuon trả lời thắc mắc của e nha.Xin cám ơn
  chỉ vô tình lụm được bên ********* với dạng pdf, langvuon chỉ đổi sang word để post lên diễn đàn cho các bạn chuẩn bị thi bằng lái xe bang Texas tham khảo. Các bạn nào ở Texas trả lời thắc mắc này dùm với nhé

 4. #4
  Thành viên
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Đến từ
  F2B
  Bài gởi
  81

  Mặc định Ðề: Các câu hỏi và trả lời để thi lái xe Loại C - Tiểu Bang Texas

  Xin chào các ACE
  Hồ sơ của em diện f2b đã báo completed ngày 8.10 xin các ACE kiểm tra lại giùm em xem có bị dời ngày không?cho em hỏi bây giờ đang trong thời gian chờ phỏng vấn mà mẹ em chuẩn bị thi quốc tịch nếu mẹ em có quốc tịch rùi thì em mới đăng kí kết hôn thì có dược giữ lại ngày ưu tiên không?mà ngày ưu tiên của em là:10.06.2003

 5. #5
  Trưởng đoàn Nghệ thuật 4
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Đến từ
  F3-Dân chơi sợ gì mưa rơi!
  Bài gởi
  618

  Mặc định Ðề: Các câu hỏi và trả lời để thi lái xe Loại C - Tiểu Bang Texas

  Trích Nguyên văn bởi langvuon xem bài viết
  chỉ vô tình lụm được bên ********* với dạng pdf, langvuon chỉ đổi sang word để post lên diễn đàn cho các bạn chuẩn bị thi bằng lái xe bang Texas tham khảo. Các bạn nào ở Texas trả lời thắc mắc này dùm với nhé
  Tất cả 84 câu hỏi này nằm trong cuốn Texas Drivers Handbook (Sách hướng dẫn học lái xe của tiểu bang Texas) bằng tiếng Anh . Xin trân trọng cảm ơn người dịch đã chuyển ngữ tất cả các câu sang tiếng Việt và đồng thời cung cấp luôn phần trả lời. Việc làm rất đáng quý này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều các ACE cũng như các đồng hương có được tài liệu hữu dụng để chuẩn bị cho phần thi knowledge test (gọi nôm na là phần thi viết-thi lý thuyết) để lấy bằng lái xe (driver license) ở tiểu bang Texas.

  Nhân đây, BM cũng xin chia sẻ một số kinh nghiệm đi thi bằng viết (nếu đậu, chúng ta sẽ được phép ngồi sau vô-lăng để người có bằng lái xe và trên 21 tuổi dạy chúng ta lái xe) ở Houston, Texas:

  Khi đến đăng ký thi, nhân viên Tiền sảnh của Department of Public Safety (DPS- không biết dịch là Nha Lộ Vận như bên Cali được không nhỉ? Chỉ biết đây là nơi cấp bằng lái cũng như là I.D ở Houston) đòi BM phải có SSN và chí ít là Passport có Visa Địch cư (vì hình như visa địch cư cũng chính là Thẻ Xanh tạm thời trong 1 năm), nếu có Thẻ Xanh càng tốt. Sau khi kiểm tra các giấy tờ và thấy đầy đủ hợp pháp, họ y/c BM điền một tờ đơn xin thi bằng lái xe. Kế đến, họ hỏi đương đơn hằng ngày có đeo kính hoặc contact lenses gì không. Nếu không, họ sẽ bắt mình nhìn vào một cái ống nhòm và y/c đọc số thấy được trong ống nhòm. Nếu OK, họ sẽ cho STT và ngồi chờ. (Cách làm này rất tiết kiệm nhân sự: vừa nhận hồ sơ, vừa kiểm tra thị lực luôn). Hôm ấy có rất nhiều khách. Cái hay ở đây là họ làm luôn giờ trưa. Mỗi nhân viên xoay tour nhau nghỉ break để ăn trưa nhằm phục vụ tối đa cho nhu cầu để làm bằng lái của người dân. BM phải ngồi chờ hơn 1 tiếng mới được tới lượt. Đi vào bên trong, nhân viên trực tiếp thụ lý hồ sơ chụp 2 ngón tay cái và chụp hình BM. Sau đó, cô này thu của BM $25 rồi chuyển BM chuyển qua quầy giám sát thi. BM được hướng dẫn ngồi vào trước một màn hình cảm ứng (Khu vực này có một loạt các màn hình cảm ứng được ngăn cách nhau bằng một tấm vách nhỏ hệt như trong các tiệm internet ở VN). Tại mỗi bàn sẽ có treo một cái ống nghe của điện thoại bàn. Đến lúc thi, các thí sinh sẽ nhấc ống nghe để nghe máy đọc cùng lúc với các chữ hiện ra trong màn hình cảm ứng. Mỗi câu có một hình minh hoạ và 4 câu hỏi trả lời theo hình thức trắc nghiệm. Mình chọn câu nào xong thì bấm OK. Nếu câu trả lời của mình đúng với đáp án thì câu đó sẽ hiện màu xanh. Nếu câu mình sai thì sẽ bị màu đỏ và câu đúng sẽ hiện màu xanh. Xong một câu, thí sinh sẽ bấm nút Next để sang câu kế tiếp. Có 26 câu đều bằng tiếng Anh (nghe nói ở Houston không còn thi bằng tiếng Việt nữa (buồn.... ) trong đó nếu BM nhớ không lầm là 13 câu hình, tức là các traffic signs-bảng hiện giao thông. Khi đến Office này, BM chỉ nghĩ là mình chỉ đăng ký thôi rồi sẽ thi vào ngày khác. Ai dè bị tống vào thi luôn nên khi làm bài tâm lý của BM rất là thoải mái vì nghĩ là làm sao mà đậu được khi đã chuẩn bị kỹ càng gì đâu. Thêm nữa, thời gian chờ đợi lâu quá cũng như vào khu vực làm bài thi lý thuyết, BM thấy lạnh quá trời, run cầm cập mặc dù thời tiết bên ngoài hôm ấy là vào khoảng 77-80 độ F (tức khoảng 25-27 độ C, được coi là khá nóng bên Mỹ này) nên mình nghĩ làm quách cho nó xong cho rồi, nãy giờ vừa mệt, vừa lạnh... Nào ngờ, chắc do được Trời thương, Tổ đãi, nên Bùi Kiệm này …qua phà! (Hú vía!). laylaylaylay

  Vậy là qua được một cửa ải và đã được phép cầm tay lái để dợt xe rồi đó (đương nhiên phải có thầy hoặc người có bằng lái ngồi kế bên kềm cặp).

  P/S: Có trường hợp một thí sinh VN ngồi vào làm bài. Thấy khu vực thi này trống, hổng có giám thi canh nên bèn lật cellphone trong đó có ghi câu trả lời ra cọp-dê liền bị nhân viên bước lại và loại bài thi. Tuy nhiên, anh này sẽ còn 2 cơ hội để...làm lại cuộc đời . Sau này, mới biết là họ đều có camera quan sát hết và họ cho biết thêm: thí sinh có thể mang tự điển vào được miễn là cho họ kiểm tra trước xem có dấu tài liệu gì trong đó không. Xin ACE lưu ý điểm này. Chúc mọi người thành công
  thay đổi nội dung bởi: Binh Minh, 25-03-2011 lúc 07:54 PM

 6. 30-03-2011, 01:48 PM


Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •