xin check dùm e hồ sơ này ạ
case number: hcm2009666115
priority date: 11jun2003
receipt number: lin0319850309
xin cám ơn mọi người.