nhờ anh chị em xem dùm hồ sơ của em bảo lãnh ba và mẹ tiến trình đến đâu rồi
hcm 2010816077
hcm 2010819016
xin thành thật cám ơn anh chị