Click vào đây để tải về


Bản văn: Bí mật Tình Yêu
Nhạc: Jim Brickman & Jack David Kugell, My Valentine
Tiếng hát: Martina Mcbride
Slideshow PPS: Ngọc Nga


Nguồn: DungLac