Bạn ơi làm ơn giúp mình kiểm tra tình trạng hồ sơ của minh nhé. Mình vừa nhận được form I 797 như sau :
Receipt number: WAC-11-900-15953
Receipt date: 12 Oct 2011
Priority date: 06 Oct 2010
Notice date: 27 Jan 2011
Case type: I Immigrant Petition for relative, Fiance (E), or Orphan
Notice type: Approve notice. Section: Husban or wife of US citizen

Như vậy, những bước tiếp theo sẽ là gì vậy bạn, và theo luật thì thông thường khi nào mình được phỏng vấn. Mình cần phải làm gì trong thời gian này. Mình nghe nói ngày đáo hạn chiếu khán di dân sẽ bị lùi lại từ 01/2011. Mà diện kết hôn như mình sẽ bị dời lại 02 năm, thông tin như vậy có chính xác không vậy?Làm ơn giúp mình trả lời nha. Cám ơn.