Xin vui lòng kiểm tra giùm em hồ sơ của em
HCM2010521164
NGOC HAN THI HOANG.
và của em trai em :
HCM2010521165
TUAN DUY HOANG .


EM xin chân thành cám ơn ah.