Mến chào tất cả,tôi muốn bảo lãnh mẹ chồng sang My du lich, nhưng income tôi không đủ vì tôi làm part time,tôi đã có quốc tịch Mỹ rồi, còn ông nhà thì có thẻ xanh 10 năm,income rat cao. Vậy xin hổi chúng tôi có thể bảo lãnh bà cụ sang du lịch được không?và phải làm thế nào? xin mọi người giúp đỡ dùm, rất chân thành cám ơn!