Xin chào các anh chị ,em là người mới,hồ sơ gia đình em diện F4.