Nếu post ở đây không đúng, nhờ Admin chuyển topic dùm mình.
cám ơn.

Mình apply xin việc trong Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và đã thi đậu vòng 1. Nếu mình có tên trong hồ sơ bảo lãnh diện F4( PD 2003) thì việc này có ảnh hưởng đến công việc ở LSQ hay không ?

Nhờ ACE nào biết quy định của LSQ Mỹ khi trở thành nhân viên làm việc ở đó trả lời dùm mình với..cám ơn nhiều.