Case number: HCM 2011534070
NVC đã gởi form DS 3032 (choice of address and agent) ngày 7/2/2011. Và mình cũng đã nộp rồi.Diện vợ chồng.

Check dùm mình hồ sơ đã đi đến đâu rồi nha.
Ah mà mình nghe nói trung tâm chiếu khán di dân thông báo là diện bảo lãnh vợ chồng sẽ bị lùi lai từ 2-3 năm, thay vì hồi xưa là 1 năm là được đi, thông tin này chính xác không bạn? Giúp mình trả ời nhé.

Cám ơn bạn.