Tình hình là mình mới vừa lấy visa chuẩn bị bay qua Florida(FL) đây ai ở FL thì vào đây nhá.