Tôi ở San Jose thuộc bang CA. Tôi đang phân vân không biết học 1 trong 2 trường này: Evergreen Valley College or San Jose City College , trường nào tốt hơn? Nhà tôi thì gần EVG hơn.