Tôi ở San Jose. Luc trước tôi ở San Clara nên tôi đăng kí làm Student ở trường Mission College và cũng làm đơn FA. Và trường cũng đã gửi Mail về cho tôi bổ túc hồ sơ FA nhưng tôi chưa có lên bổ sung hồ sơ FA. Nay tôi chuyển xuống ở San Jose và sắp đăng kí trường Evergreen Valley College và xin FA trường này lun. Cho hỏi tôi có cần lên Mission College để delete đi cái ID Student và trường FA của Mission College ko? Tôi sợ sau này nó khó khăn cho tôi xin FA ở Evergreen Valley College.