Sau đây là t iến trình bảo lãnh và xin visa áp dụng cho diện người thân trực hệ (diện vợ chồng, cha mẹ hay con dưới 21 tuổi của công dân Mỹ).

Bước 1: Người bảo lãnh ở Hoa Kỳ mở hồ sơ bảo lãnh tại Sở Nhập tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS).

Muốn biết thời gian giải quyết hồ sơ ở USCIS, các bạn có thể vào một trong hai trang Web sau đây: https://egov.uscis.gov/cris/jsps/Pro...viceCenter=CSC hay https://egov.uscis.gov/cris/jsps/Pro...viceCenter=VSC.

Bước 2: Khi USCIS chấp thuận hồ sơ bảo lãnh, USCIS sẽ gửi cho người bảo lãnh ” thông báo chấp thuận bảo lãnh, mẫu đơn I- 797” .Sau đó USCIS sẽ chuyển hồ sơ được chấp thuận đến National Visa Center thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để tiếp tục tiến trình giải quyết hồ sơ.

National Visa Center có hệ thống trả lời tự động làm việc suốt 24giờ/ngày, bảy ngày trong một tuần (603-334-0700). National Visa Center chỉ có thông tin hồ sơ khi hồ sơ đã được chuyển đến National Visa Center. Nếu hệ thống tự động không nhận biết được số hồ sơ hay số biên nhận (USCIS), có nghĩa National Visa Center chưa nhận được hồ sơ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thông tin cho những câu hỏi thường gặp qua hệ thống trả lời email tự động NVCA@state.gov. Những thắc mắc về tình trạng hồ sơ hay thông tin về việc thay đổi địa chỉ nên gửi đến NVC, 32 Rochester Avenue, Portsmouth, NH 03801-2909.

Bước 3: National Visa Center sẽ gửi thư cho người bảo lãnh để yêu cầu đóng lệ phí mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 và gửi người được bảo lãnh lẫn người bảo lãnh mẫu đơn DS-3032 (Agent of Choice and Address) để người được bảo lãnh chọn người trung gian. Nếu người được bảo lãnh không chọn ai cả thì National Visa Center sẽ gửi thẳng cho người được bảo lãnh hồ sơ liên quan đến người được bảo lãnh. Sau khi người bảo lãnh đã đóng lệ phí mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 thì National Visa Center sẽ gửi cho người bảo lãnh mẫu đơn I-864 và hướng dẫn.

Khi National Visa Center nhận được mẫu DS-3032 của người được bảo lãnh, National Visa Center sẽ gửi thư cho người được bảo lãnh hoặc người trung gian chỉ định trong mẫu DS-3032 để yêu cầu đóng lệ phí đơn xin visa cho từng người có tên xin visa. Sau khi National Visa Center nhận được lệ phí đơn xin visa, National Visa Center sẽ gửi tiếp bộ Instructions for Immỉgant Visa Applicants. Trong bộ đó có mẫu DS-230 mà người được bảo lãnh phải điền và gởi lại cho National Visa Center cùng tất cả giấy tờ dân sự.. Sau khi National Visa Center nhận được mẫu bảo trợ tài chánh I-864 của người bảo lãnh và mẫu DS-230 của người được bảo lãnh, National Visa Center sẽ duyệt xét lần cuối trước khi chuyển hồ sơ bảo lãnh về cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM.

Giấy tờ dân sự của người được bảo lãnh gồm có bản sao trang hộ chiếu có thông tin cá nhân, bản chánh hay bản sao công chứng của giấy khai sanh, bản chánh hay bản sao công chứng của giấy kết hôn, bản chánh hay bản sao công chứng của lý lịch tư pháp, giấy tờ quân đội (nếu có), và hai tấm hình 5 x 5. Tất cả giấy tờ dân sự bản chánh hay bản sao công chứng nói trên phải kèm theo một bản sao không cần công chứng.

Xin lưu ý là bản sao công chứng phải được công chứng bởi đơn vị hành chánh nơi đã cấp bản chánh. Giấy tờ không cần phải dịch sang tiếng Anh nếu nó bằng ngôn ngữ chính thức của nước mà người được bảo lãnh làm đơn xin visa.

Bước 4: Sau khi National Visa Center nhận được mẫu bảo trợ tài chánh I-864 của người bảo lãnh và mẫu DS-230 của người được bảo lãnh, National Visa Center sẽ lên lịch phỏng vấn với điều kiện lịch cấp visa thông báo hồ sơ đến lượt được giải quyết và gửi thư mời phỏng vấn trong đó có hướng dẫn để người được bảo lãnh thực hiện việc kiểm tra sức khoẻ. Thông thường, bây giờ National Visa Center có khuynh hướng gửi thư mời phỏng vấn qua email nếu người được bảo lãnh, người bảo lãnh hay người trung gian cung cấp địa chỉ email trên mẫu đơn DS-3032. Đồng thời, National Visa Center cũng sẽ chuyển hồ sơ cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Thông thường khoảng một tháng trước ngày phỏng vấn, National Visa Center sẽ gửi Người được bảo lãnh phải hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe trước buổi phỏng vấn.

Bước 5: Người được bảo lãnh đến Lãnh sự quán để phỏng vấn theo ngày được ghi trong thư mời.Người bảo lãnh không được tham dự phỏng vấn.Các viên chức phỏng vấn người được bảo lãnh bằng tiếng Việt.Nếu người được bảo lãnh không hiểu được các câu hỏi của viên chức phỏng vấn, nhân viên bản xứ tại Lãnh sự quán sẽ thông dịch cho người được bảo lãnh. Giấy tờ dân sự bản chánh sẽ được trả lại trong ngày phỏng vấn.Sau đây là t iến trình bảo lãnh và xin visa áp dụng cho diện người thân trực hệ (diện vợ chồng, cha mẹ hay con dưới 21 tuổi của công dân Mỹ).

Bước 1: Người bảo lãnh ở Hoa Kỳ mở hồ sơ bảo lãnh tại Sở Nhập tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS).

Muốn biết thời gian giải quyết hồ sơ ở USCIS, các bạn có thể vào một trong hai trang Web sau đây: https://egov.uscis.gov/cris/jsps/Pro...viceCenter=CSC hay https://egov.uscis.gov/cris/jsps/Pro...viceCenter=VSC.

Bước 2: Khi USCIS chấp thuận hồ sơ bảo lãnh, USCIS sẽ gửi cho người bảo lãnh ” thông báo chấp thuận bảo lãnh, mẫu đơn I- 797” .Sau đó USCIS sẽ chuyển hồ sơ được chấp thuận đến National Visa Center thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để tiếp tục tiến trình giải quyết hồ sơ.

National Visa Center có hệ thống trả lời tự động làm việc suốt 24giờ/ngày, bảy ngày trong một tuần (603-334-0700). National Visa Center chỉ có thông tin hồ sơ khi hồ sơ đã được chuyển đến National Visa Center. Nếu hệ thống tự động không nhận biết được số hồ sơ hay số biên nhận (USCIS), có nghĩa National Visa Center chưa nhận được hồ sơ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thông tin cho những câu hỏi thường gặp qua hệ thống trả lời email tự động NVCA@state.gov. Những thắc mắc về tình trạng hồ sơ hay thông tin về việc thay đổi địa chỉ nên gửi đến NVC, 32 Rochester Avenue, Portsmouth, NH 03801-2909.

Bước 3: National Visa Center sẽ gửi thư cho người bảo lãnh để yêu cầu đóng lệ phí mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 và gửi người được bảo lãnh lẫn người bảo lãnh mẫu đơn DS-3032 (Agent of Choice and Address) để người được bảo lãnh chọn người trung gian. Nếu người được bảo lãnh không chọn ai cả thì National Visa Center sẽ gửi thẳng cho người được bảo lãnh hồ sơ liên quan đến người được bảo lãnh. Sau khi người bảo lãnh đã đóng lệ phí mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 thì National Visa Center sẽ gửi cho người bảo lãnh mẫu đơn I-864 và hướng dẫn.

Khi National Visa Center nhận được mẫu DS-3032 của người được bảo lãnh, National Visa Center sẽ gửi thư cho người được bảo lãnh hoặc người trung gian chỉ định trong mẫu DS-3032 để yêu cầu đóng lệ phí đơn xin visa cho từng người có tên xin visa. Sau khi National Visa Center nhận được lệ phí đơn xin visa, National Visa Center sẽ gửi tiếp bộ Instructions for Immỉgant Visa Applicants. Trong bộ đó có mẫu DS-230 mà người được bảo lãnh phải điền và gởi lại cho National Visa Center cùng tất cả giấy tờ dân sự.. Sau khi National Visa Center nhận được mẫu bảo trợ tài chánh I-864 của người bảo lãnh và mẫu DS-230 của người được bảo lãnh, National Visa Center sẽ duyệt xét lần cuối trước khi chuyển hồ sơ bảo lãnh về cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM.

Giấy tờ dân sự của người được bảo lãnh gồm có bản sao trang hộ chiếu có thông tin cá nhân, bản chánh hay bản sao công chứng của giấy khai sanh, bản chánh hay bản sao công chứng của giấy kết hôn, bản chánh hay bản sao công chứng của lý lịch tư pháp, giấy tờ quân đội (nếu có), và hai tấm hình 5 x 5. Tất cả giấy tờ dân sự bản chánh hay bản sao công chứng nói trên phải kèm theo một bản sao không cần công chứng.

Xin lưu ý là bản sao công chứng phải được công chứng bởi đơn vị hành chánh nơi đã cấp bản chánh. Giấy tờ không cần phải dịch sang tiếng Anh nếu nó bằng ngôn ngữ chính thức của nước mà người được bảo lãnh làm đơn xin visa.

Bước 4: Sau khi National Visa Center nhận được mẫu bảo trợ tài chánh I-864 của người bảo lãnh và mẫu DS-230 của người được bảo lãnh, National Visa Center sẽ lên lịch phỏng vấn với điều kiện lịch cấp visa thông báo hồ sơ đến lượt được giải quyết và gửi thư mời phỏng vấn trong đó có hướng dẫn để người được bảo lãnh thực hiện việc kiểm tra sức khoẻ. Thông thường, bây giờ National Visa Center có khuynh hướng gửi thư mời phỏng vấn qua email nếu người được bảo lãnh, người bảo lãnh hay người trung gian cung cấp địa chỉ email trên mẫu đơn DS-3032. Đồng thời, National Visa Center cũng sẽ chuyển hồ sơ cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Thông thường khoảng một tháng trước ngày phỏng vấn, National Visa Center sẽ gửi Người được bảo lãnh phải hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe trước buổi phỏng vấn.

Bước 5: Người được bảo lãnh đến Lãnh sự quán để phỏng vấn theo ngày được ghi trong thư mời.Người bảo lãnh không được tham dự phỏng vấn.Các viên chức phỏng vấn người được bảo lãnh bằng tiếng Việt.Nếu người được bảo lãnh không hiểu được các câu hỏi của viên chức phỏng vấn, nhân viên bản xứ tại Lãnh sự quán sẽ thông dịch cho người được bảo lãnh. Giấy tờ dân sự bản chánh sẽ được trả lại trong ngày phỏng vấn.


Nguồn: Hùng Việt Blog