Theo em được biết thì :nếu những hồ sơ có giấy phỏng vấn vào trong tháng 3 này thì được đi,còn những hồ sơ chưa có giấy phỏng vấn thì phải đợi từ 2-4 năm mới được đi.Có đúng thế không ạ?
Xin cám ơn