Hôm đọc trên diễn đàn có 1 topic chỉ mẹo vặt uống thuốc trước khi chụp hình phổi 15 ngày để hình phổi đẹp, xin các bác cho xin cái topic đó. Tôi tìm hoài ở các phần trong diễn đàn mãi mà không thấy