các cô chú trong diển đàn cho con hỏi nếu sag địh cư nc ngoài thì con muốn tìm việc jì đó làm việc để vừa đi học vừa đi làm vì có thể con còn 1 đến 2 năm nửa gia đình con sẻ đi địh cư và có thể khi wa đó con sẻ khoảng 18 19 tuổi zậy con nên tìm việc bán thời gian nào là thích hợp cho mìh http://www.xuatnhapcanh.com:24:/foru...milies/lay.gif