Chào các anh chị em trong diển đàn!!! Nhờ các ace kiểm tra hồ sơ giùm em . Số hồ sơ của em là: wac : 0929311828 ,ngày uư tien : 17 july 2009, ngày chấp thuận :22 july 2009 , dien vo chong f2a .em da nộp ds230 rồi . Nhờ ace kiểm tra xem hồ sơ em đến giai doan nào rồi .em cám on nhieu!!!