Mong mọi người giúp đỡ giùm, mình có hồ sơ là HCM2005743125, không biết đến bao giờ mới tới lượt phỏng vấn. Mọi người kiểm tra giùm và thông báo cho mình biết nha, cảm ơn rất nhiều.