HS của em đã được LSQ gọi vào bổ túc lần 2 (24/2/2011).và chờ pv lại lần 2.Nhưng mãi đến hôm nayem vẫn chưa nhậ được thư gì từ lsq hết.vậy giờ em có nên gửi mail vào hỏi không???
Số Hồ Sơ của em là: HCM2009724164.