Xin các chú cô giúp dùm tôi , tôi bảo lãnh con tôi Phùng Đình Thắng
case number HCM2008672010 Transaction ID 251055H0
Tôi đã đóng tiền visa rồi từ ngày 17-6-2010 nhưng đến nay chưa nhận được giấy phỏng vấn ,xin các chú cô coi dùm khi nào mới được phỏng vấn xin thành thật cám ơn nhiều

Trangvu