Sau khi phỏng vấn xong đc cấp giấy xanh kêu bổ túc hồ sơ thì mình mới phát hiện là trong đơn DS230 đã điền sai tên mẹ của người đương đơn. Mình phải giải quyết như thế nào ah